محصولات شرکت آرشا الکترونیک در چهار دسته عمده سیستم های نظارتی، تجهیزات شبکه، تجهیزات کامپیوتری و تجهیزات اعلان و اطفای حریق عرضه می گردد